Parning kommer ske sommar/höst 2022 mellan Guldnosarnas star Flower och RLD A, RLD F, RLD N, SE VCH CHI-LOTT'S KALLE KEXCHOKLAD

Papillon valpar planeras till sommar/höst 2022